Irena Milecová, Roman Lebeda | 29.9.2020

Hnúšťa a Tisovec zabojujú o milióny z nórskych fondov. Na čo ich chcú využiť?

Dve mestá na severe okresu chcú vynoviť a rozšíriť športoviská.

HNÚŠŤA/TISOVEC – O jeden milión eur chcú zabojovať mestá Hnúšťa a Tisovec z podpory Úradu vlády vďaka Grantom EHP a Nórska. Projekty by sa mali začať realizovať v roku 2022.

Rekonštrukcia športovej haly, kurty, workout, vyhrievanie vody na kúpalisku solármi.

Primátor mesta Roman Lebeda navrhol poslancom mesta riešenie niekoľkých problémov v Mestskej športovej hale. „V prvom rade ide o riešenie energetickej náročnosti budovy zateplením a využitím solárnej energie. V budúcnosti by sme v lete, keď je energie prebytok, mohli vyhrievať bazény na kúpalisku. Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia priestorov za športovou halou – tenisových kurtov a nového komunitného priestoru, vrátane workoutového ihriska. Radi by sme rozšírili priestory športovej haly o nové, keďže niektoré kluby majú stiesnené podmienky,“ vysvetlil primátor mesta.

Hnúšťa plánuje rekonštruovať halu a športový areál

Tretina financií musí podľa projektu smerovať na komunitnú prácu. V rámci nej by mesto chcelo organizovať rôzne workshopy a športové aktivity. „Sú tu finančné možnosti aj na rôznepodujatia, vedeli by sme do mesta napríklad prilákať športovcov, ktorí sú vzorom pre deti a tak motivovať ďalšie decká k športovaniu a pre budovanie komunitných aktivít, spájanie občanov i organizácií v meste,“ dodal Lebeda. Mesto sa chce uchádzať o maximálnu sumu, teda 1 milión eur.

Rekonštrukcia telocvične a športovísk, zastrešenie bazéna

„Z nórskych fondov máme záujem zrekonštruovať na komunitné aktivity prvé nadzemné podlažie bloku D základnej školy a do projektu chceme zahrnúť komplexnú rekonštrukciu pavilónu telocviční a sociálnych zariadení, vybudovať bežeckú dráhu, doskočisko s rozbehom, doplniť prvky workoutu a iné. Ďalšia vec, na ktorú by sme potrebovali peniaze je mestský bazén. Chceme ho prekryť spôsobom, aby sa dal využívať dlhšiu dobu, približne od mája až do konca októbra a tiež využiť solárne vykurovanie pri jeho prevádzkovaní,“ podotkla primátorka Milecová.

Tisovec plánuje zrekonštruovať športový areál v areáli základnej školy

Finančný prostriedok by chcelo mesto využiť  na prácu s deťmi a mládežou v meste aj z blízkeho okolia. „ Máme záujem  posilniť spoluprácu s  oboma strednými školami – EGT aj SOŠ a základnou školou,“ doplnila a dodala, že spolupracovať budú aj s občianskymi združeniami ako napr.Back to Elements, Pomocnica  a ďalšími subjektami.Z nórskych fondov môže dostať mesto až milión eur.

Grant z nórskych fondov je projekt podporovaný Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom. Ide vlastne o finančný príspevok, ktorý dávajú podporovateľské krajiny tým, ktorých Hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa je nižší ako 90 percent priemeru Európskej únie. Týchto krajín je v EÚ 15 vrátane Slovenska. V rámci Nórskeho finančného mechanizmu sú podporované projekty ako miestny rozvoj, inklúzia Rómov, domáce a rodovo podmienené násilie či sociálny dialóg a dôstojná práca.

Fotogaléria

Foto dňa