Klenovec | 15.7.2019

Klenovec: Petícia neuspela, banka bankomat zrušila

Informáciu o zrušení jediného bankomatu v Klenovci (Slovenská sporiteľňa), prijali Klenovčania s nevôľou. Občania spísali petíciu, starostka obce Zlata Kaštanová sa listom obrátila na vedenie banky.

Dostala však zamietavú odpoveď. „Vážená pani starostka, chápeme snahu na zachovanie bankomatu vo vašej obci. Slovenská sporiteľňa sa snaží poskytovať služby svojim zákazníkom v čo najširšom rozsahu a pre čo najväčší počet klientov. Aktuálne ich prevádzkujeme cez 800 po celom Slovensku. Bankomaty umiestňujeme do lokalít a miest s pohybom a koncentráciou obyvateľstva tak, aby boli k dispozícii čo najväčšiemu počtu ľudí. Tieto miesta sa dynamicky menia, napríklad pred desiatimi rokmi bývali z pohľadu výberov najvyužívanejšie miesta ako sú námestia, závody a nemocnice, dnes sa tento trend posunul do nákupných centier a lokalít, kde sú koncentrované rôzne maloobchodné reťazce. Banka je v umiestňovaní bankomatov limitovaná ich počtom, a teda sa snažíme ich umiestniť tam, kde je ich prevádzkovanie efektívne,“ uviedol vedúci oddelenia Elektronického bankovníctva Slovenskej sporiteľne a.s. Branislav Jarábek a dodal: „Ubezpečujeme Vás, že zrušenie bankomatu nie je ani pre banku jednoduchým rozhodnutím. Pri rozhodnutí o zrušení bankomatu sme posudzovali všetky dostupné ekonomické parametre. Žiaľ, aj po opakovanom prehodnotení musíme potvrdiť rozhodnutie banky.“

Podľa Jarábka môžu klienti banky využiť bankomaty Slovenskej sporiteľne v Hnúšti vzdialené 5 kilometrov od obce.

Foto dňa