Facebook | 14.8.2020

KLENOVEC: V obci pribudne súkromná základná umelecká škola a hasičský krúžok

V obci Klenovec pribudne od septembra súkromná základná umelecká škola (SZUŠ), v ktorej budú môcť deti rozvíjať talent v štyroch odboroch: hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický.

O novej SZUŠ informovala na Facebooku aj starostka obce Zlata Kaštanová. „Uvedomujeme si, že ak sa dieťa systematicky, pod dobrým vedením venuje športu, alebo umeniu od útleho veku, nemusí to byť len zmysluplné vypĺňanie voľného času, ale môže dosiahnuť potešujúce úspechy, či už ako žiak, alebo ako dospelý,“ napísala starostka a doplnila, že na všetky odbory sa môžu prihlásiť žiaci od šiestich rokov.

Okrem SZUŠ vznikne v Klenovci od septembra aj hasičský krúžok, ktorý bude pod taktovkou Dobrovoľného hasičského zboru obce Klenovec. „Okrem zoznámenia sa s hasičskou technikou sa deti naučia ako sa správať v rôznych mimoriadnych situáciách, pripravia sa na hasičskú súťaž, naučia sa tímovej práci a zažijú veľa zaujímavých chvíľ s našimi hasičmi,“ dodala na záver.

Fotogaléria

Foto dňa