www.tisovec.com | 1.6.2019

Tisovec: Mesto zverejnilo dlžníkov na daniach

Zverejnenie zoznamov podľa §52 daňového poriadku sa nepovažuje za porušenie daňového tajomstva.

Mesto Tisovec zverejňuje zoznam daňových dlžníkov mesta v súlade so zákonom č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňový poriadok“).

Mesto podľa §52 ods. 2 písm. a) daňového poriadku ako správca dane zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2018, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1600 eur. Podľa §11 ods. 5 písm. a) daňového poriadku sa za porušenie daňového tajomstva nepovažuje zverejnenie zoznamov podľa §52 daňového poriadku.

Zoznam dlžníkov si môžete pozrieť tu. 

Foto dňa