www.tisovec.com | 30.7.2019

Tisovec: Vďaka projektu obnovia detské ihrisko

Projekt „Vráťme život ihrisku Stred“ v Tisovci je medzi 26 víťaznými, ktoré podporí Nadácia COOP Jednota v rámci 3. ročníka svojho Programu podpory lokálnych komunít.

Cieľom projektu Vráťme život ihrisku Stred je obnoviť chátrajúce ihrisko, vytvoriť na sídlisku Stred ihrisko, kde by sa deti, mládež a seniori mohli bezpečne hrať a stretávať. Miestni aktívni rodičia spolu s ďalšími dobrovoľníkmi aj seniormi a deťmi, najskôr opravia a zrenovujú oplotenie na ihrisku, plánované je aj vyčistenie plochy, kde sa doplní komplexný prvok pre menších, ale aj väčších, vyznačia nové čiary na ihrisku.

Tieto práce si urobia aktívny občania sídliska sami formou dobrovoľných brigád. Jednotlivé prvky detského ihriska budú osadené podľa námetu rodičov, ktorí sa ako dobrovoľníci budú podieľať na zveľadení tohto verejného priestranstva.

Finančné prostriedky použijú na nákup pletiva, nových komplexných prvkov a nevyhnutných pomôcok na renováciu (farby, štetce, na nákup materiálu potrebného k revitalizácii).
Vytvorením ihriska vznikne nový priestor na stretávanie sa mladých rodín s deťmi, aktívne trávenie voľného času dospelých a seniorov.

Na renováciu ihriska dostalo občianske združenie TisART Tisovec sumu 6 000 eur.

Foto dňa