Tisovec | 13.8.2020

V Tisovci a R. Píle hľadajú pedagógov a asistentov na základnej a materskej škole

Mesto Tisovec ponúka na svojej webovej stránke štyri pracovné ponuky na asistentov a pedagógov. Ide o pozície v Materskej škole v Rimavskej Píle, Tisovci a na základnej škole Dr. Vladimíra Clementisa v Tisovci.

Na pozíciu na ZŠ v Tisovci hľadajú pedagogického asistenta od 1. septembra 2020. Žiadosti je možné posielať do 24. 8. 2020. Požiadavky na uchádzača sú základy ovládania PC. Ako kvalifikačné predpoklady uviedla škola bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť a ovládanie štátneho jazyka. Na požadovanú adresu treba odoslať profesijný životopis, žiadosť o prijatie do zamestnania, kópie dokladov o ukončenom vzdelaní, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, čestné prehlásenie o bezúhonnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov. Adresa, kde treba posielať všetky podklady je Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec, Francisciho 803, 980 61, Tisovec.

Materská škola v Tisovci hľadá dvoch pedagogických asistentov od 1. septembra na dobu určitú do 31. 8. 2021. Žiadosti treba posielať do 21. 8. 2020 a pracovný pohovor bude 25. augusta o 9:00. Škola požaduje od uchádzačov o zamestnanie žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov, motivačný list, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, čestné prehlásenie o bezúhonnosti. Rovnaké podmienky určila aj materská škola v Rimavskej Píle, ktorá do svojich radov potrebuje tiež pedagogického asistenta.

Foto dňa